Osva > voluntaris
 

El 20 d’octubre de 2008 es va presentar públicament l’OSVA (Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona) un projecte de la Fundació Hospital-Asil de Granollers que neix amb la missió de generar accions al voltant de la salut que ens ajudin a reforçar els vincles de la Fundació amb la ciutat i la comarca, alhora que contribueixin a la millora del benestar de la societat. La voluntat és aconseguir que l’OSVA compti amb el suport i la participació del teixit social i empresarial del Vallès Oriental.

La iniciativa de l’OSVA sorgeix de la consideració que cal que la Fundació Hospital-Asil de Granollers s’acosti a la població per reforçar el seu paper de referent i la seva presència activa en la vida de la comarca. És per aquesta raó que s’ha definit una iniciativa col·lectiva, formada per membres interns de la Fundació i persones externes, en aquest cas, l’OSVA, que pren el nom del prestigiós metge i pediatre granollerí Dr. Carles Vallbona.

L’OSVA té l’objectiu de ser l’aglutinador d’un seguit d’accions ue s’organitzaran al llarg dels propers anys i un dels grups operatius és el Grup de Voluntaris, liderat per la directora d’infermeria.

L’Observatori de Salut Dr. Carles Vallbona contempla el servei de voluntariat com una forma d’implicar a la societat en l’atenció humanitària dels pacients.

Des de l’Hospital de Granollers son cordinats diferents grups de voluntaris i que la seva finalitat ha d’ésser la d’acompanyar i orientar als malalts i familiars en determinats moments de la seva estada. La seva acció ha de complementar la tasca dels professionals

Voluntaris per l’Hospital de Granollers

L’any 2006 es va constituir “Voluntaris per l’Hospital”. L ’Associació va començar la seva activitat en diferents Àrees de l’Hospital aportant presència i tracte humà als malalts que acompanyen. La seva funció es basa a cobrir una part social que els professionals assistencials de l’Hospital no poden donar.

Veure Estatuts.

     
OSVA és un projecte de: Amb el suport de : Departament de Salut PAAS Ajuntament de Granollers
Mapa web »    Afegir a favorits »    Avís legal »
Observatori de la Salut Carles Vallbona
email: osva@fhag.es · Tel: 93.842.50.00 ext. 2858